loading

تشخیص چهره

تشخیص چهره های اشخاص حاضر در تصویر.
با دقت و سرعت بی‌‌نظیر

برچسب زنی تصاویر

تخصیص برچسب به صورت خودکار برای تصاویر ورودی.
فارسی و انگلیسی

مسجد بناء ساختمان گنبد مذهب معماری

شناسایی اشیاء

تشخیص اشیاء موجود در تصویر.

چند اسب در مزرعه‌ای کنار همدیگر ایستاده‌اند.

توصیف‌گر تصویر

همانند یک انسان می‌تواند در مورد تصاویر برایتان توصیف ارائه دهد.

happy

Happy

خوشحال

تشخیص حالت عاطفی

تشخیص نوع احساسات فرد، با توجه به چهره‌ی او در تصویر.

خوشحال، عصبانی، ناراحت، هیجانی، گریه، ترس یا حالت معمولی

اندیس‌گذاری ویدیو

هر شخص در کدام‌یک از سکانس‌های فیلم حضور داشته است؟
نمایش نمودار حضوری افراد مختلف.

مقایسه چهره

تعیین میزان شباهت دو چهره و شناسایی یک فرد در بین چند تصویر مختلف.

مشاهده دمو

دیگر محصولات

مظنون‌یاب

یافتن مظنون موردنظر در ویدیو .

convict detection

نگاره یاب

پیداکردن تصاویر مشابه در بین تصاویر موجود در پایگاه داده.

image retrival

برچسب‌گذاری تصاویر

تخصیص برچسب به صورت خودکار برای تصاویر ورودی.

image retrival

تشخیص اشیاء

تشخیص اشیاء موجود در تصویر.

image retrival

ارتباط با ما